';

Mieszanki
CBGM

Mieszanki związane cementem

Mieszanki CBGM składają się z kruszyw o kontrolowanym uziarnieniu oraz cementu. Mogą być wzbogacone o dodatki i domieszki, wśród których można wymienić: popiół lotny czy wielkopiecowy mielony żużel granulowany, środki przyspieszające lub opóźniające wiązanie.

Głównym zadaniem warstw wykonanych z mieszanek CBGM jest bezpieczne przeniesienie i rozłożenie naprężeń na podłoże.

Mieszanki związane cementem stosowane są w górnych i dolnych warstwach konstrukcyjnych ciągów komunikacyjnych, drogowych, parkingów lub placów przeładunkowych.

Mieszanki związane cementem przygotowywane są z uwzględnieniem wymagań poszczególnych inwestycji.

Mieszanki CBGM znajdują zastosowanie między innymi w inwestycjach drogowych i lotniskowych. Przy ich pomocy tworzy się warstwy podbudowy pomocniczej oraz podbudowy zasadniczej.

Potrzebujesz pomocy w doborze odpowiedniej mieszanki?

delimiter image

Skontaktuj się z nami!
Zadzwoń: +48 533 852 595

Zapewniamy wyjątkowo szeroki wybór mieszanek o doskonałych parametrach technicznych. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w wytwarzaniu betonu towarowego i nowoczesny park maszynowy.

Galeria

Wyślij wiadomość

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez przedsiębiorstwo Tym Kan Tymiński Mariusz, ul. Lniska 22, 83-330 Lniska zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

  Kontakt

  • biuro@tymkan.pl

  • Beton towarowy
   Grupa TYMKAN
   ul. Rolnicza 40
   83-422 Nowy Barkoczyn